[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง เป็นเจ้าภาพ สภากาแฟ อำเภอหนองบัวแดง
กศน.อำเภอหนองบัวแดง เป็นเจ้าภาพ สภากาแฟ ร่วมสนทนาประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคีเครือข่ายผู้นำส่วนราชการอำเภอหนองบัวแดง
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง จัดกิจกรรม กีฬากศน.หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอหนองบัวแดง จัดจัดกิจกรรม กีฬากศน.หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 10 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองบัวแดง กล่าวรายงาน
14 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET ) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะกรรมการสนามสอบ รับการนิเทศติดตามสนามสอบ จากคณะกรรมการกลุ่มภูสวย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
8 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตทการผลิตของเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
4 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และนายทะเบียนอำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชม ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๓ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร\"
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการ \"รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร\" ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ \"ค่ายลูกเสือเชิงวิชาการต่อต้านยาเสพติด\" ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมประชาคมหบมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนสามปี ประจำปี ๒๕๕๙
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ บ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ ๑ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
29 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คลีนิกแก้จน คนซับใหญ่ ไม่ทิ้งกัน
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมคลีนิกแก้จน คนซับใหญ่ ไม่ทิ้งกัน ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)ให้กับนักศึกษาโดยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ กศน.ตำบลบ้านเดื่อและจัดทำความสะอาดบริเวณ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
รับการนิเทศ จาก นางดารณี คณาเขว้า ผอ.กศน.อ.เกษตรสมบูรณ์ ท่าน ผอ.ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในวันที่ 21 มกราคม 2559
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอซับใหญ่
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ รับมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจาก นายมนตรี บุญญาชีพ ตำแหน่งรองสารวัตรอำนวยการ สภ.ซับใหญ่ ภ.วจ.ชัยภูมิ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
26 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการหนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ งานนิทรรศการเจ้าพ่อพญาแล ในวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยจัดสอนโครงงานอาชีพผูกผ้าประดับ และโครงการสอนทำเหรีญโปรยทาน โครงงานทำขนม และมีประชาชนสนใจในงานเป็นอย่างมาก
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดกิจกรรม โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักศึกษา
19 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมบุคลากรทางการศึกษาประจำสัปดาห์
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มโซนภูสวย สนง.กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มภูสวย ได้แก่ กศน.อำเภอหนองบัวแดง กศน.อำเภอภักดีชุมพล กศน.อำเภอหนองบัวระเหว กศน.อำเภอซับใหญ่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05