[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอซับใหญ่ รับการนิเทศติดตามงานจาก ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ รับการนิเทศติดตามงานจาก ดร.จรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
20 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอซับใหญ่(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่) ประจำปี ๒๕๕๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการโครงการ ณ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอซับใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน อำเภอซับใหญ่
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ณ ป่าชุมชน บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
15 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ตะโกทอง
กศน.ตำบลตะโกทอง จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
9 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอซับใหญ่(ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ คณะครู กศน. เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดเคลื่ื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดบ้านซับห่าง ม.๙ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมรับชมรายการพัฒนาครู ทางETV
บุคลากร กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมรับชมรายการพัฒนาครู เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ทางETV ในวันที่ 7 เมษายน 2559
6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมนา สรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยถูมิ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ณ เดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๙
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ คณะครู และบรรณรักษ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอรท์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ลงพื้นที่รับบริจาคหนังสือจากผู้สนับสนุนในอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการบรรณสัญจร วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๔ มีนาคตม ๒๕๕
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาสรุปผลการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๑
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
22 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาหลวงพลเกมส์
คณะครู กศน. อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหลวงพลเกมส์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
21 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังงานแผ่นดิน ๒๕ ตาสับปะรด
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี\"
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ \"ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ตามแนวคิด ประชารัฐ\" ณ บ้านซับใหม่ หมู่ที่ ๖ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05