[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเนินสง่า นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเนินสง่า บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเนินสง่า ร่วมแรงแบ่งรัก ลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ นานายเม่น ทองสาย
นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเนินสง่า นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเนินสง่า บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเนินสง่า ร่วมแรงแบ่งรัก ลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ นานายเม่น ทองสาย
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"ฮักแพง แบ่งปัน ช่วยกัน เกี่ยวข้าว\" กศน.อำเภอซับใหญ่
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ นายอำเภอซับใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอซับใหญ่ร่วมโครงการช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ บ้านซับน้ำใส ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรม เดินตามรอยพ่อตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง \"ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา\"
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรม เดินตามรอยพ่อตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง \"ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา\" ในวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2559 ณ หมู่บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่บ้านป่าข้าว และหมู่บ้านโคกอนุ เพื่อช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิต
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้าย
2 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วิหารวัดทรงศิลาพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
27 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะ กกต.จังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล 1.ตำบลกะฮาด 2.ตำบลตาเนิน 3.ตำบลหนองฉิม 4.ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
คณะ กกต.จังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล 1.ตำบลกะฮาด 2.ตำบลตาเนิน 3.ตำบลหนองฉิม 4.ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
25 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ วัดสุทธิวนาราม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ วัดสุทธิวนาราม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี 2559
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี 2559 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี 2559 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี 2559 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
22 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)จังหวัดชัยภูมิ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
21 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีสวดพระอภิธรรมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสนธยา ชัญถาวร ปลัดอาวุโส อำเภอซับใหญ่เป็นประธานในพิธี ณ วัดซับสายออ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงาน กศน. เยี่ยมชมให้กำลังใจการปฏิบัติงานคณะทีมงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ณ ครัวกระทรวงศึกษาธิการ
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่และครู รับการเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานบริการอาหาร ณ ครัวกระทรวงศักษาธิการ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระุบรมศพรัชกาลที่ ๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดซับสายออ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
19 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดสอนและให้บริการวิชาชีพการย้อมผ้าสีดำ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559ณ กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดสอนและให้บริการวิชาชีพการย้อมผ้าสีดำ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559ณ กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
28 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรฯ พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู เข้าร่วมอบรมในโครงการ (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เข้าร่วม กิจกรรม วันระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยามรีเวอร์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
บุคลากร กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา กศน.ตำบลบ้านเดื่อได้จัดบูธ ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมอ่านหนังสือ ในงานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
8 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม 8 กันยายน 2559 วันที่ระลึกสากลการรู้หนังสือ อ่านอดีต เขียนอนาคต กับ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม 8 กันยายน 2559 วันที่ระลึกสากลการรู้หนังสือ อ่านอดีต เขียนอนาคต กับ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05