[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงาน กศน. เยี่ยมชมให้กำลังใจการปฏิบัติงานคณะทีมงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ณ ครัวกระทรวงศึกษาธิการ
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่และครู รับการเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานบริการอาหาร ณ ครัวกระทรวงศักษาธิการ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระุบรมศพรัชกาลที่ ๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดซับสายออ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
19 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดสอนและให้บริการวิชาชีพการย้อมผ้าสีดำ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559ณ กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ <