[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

16 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม กีฬาคุรุสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดกิจกรรม \"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โณงเรียนเกษตรศิลปวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ ปลัดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงามร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดการอบรมบุคลากร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมภูคี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน\" ณ ห้องประชุม ภูคี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านยาง
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมประชุม โครงการค่ายลูกเสือเชิงวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ณ ห้องประชุมภูคี
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
คณะครู กศน.ตำบลหนองโพนงามเข้าร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ร่วมกิจกรรม \"ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน\"
3 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วม ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
1 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์จัดขึ้น บริเวณห้องสมุดประชาชน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
25 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดโครงการ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในวันที่ 7-8 และ 14-15 ธันวาคม 2556 ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
24 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
คณะครู กศน.ตำบล ครูศรช.และครูอาสา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
22 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อได้ผ่านการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ครูกศน.ตำบลหนองบัวแดง ได้ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ บ้านหนองไฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน ณบ้านโนนมะเยา ม.9 ต.สระโพนทอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการจัดกิจกรรมกศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ม.ต้น ม ปลาย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ผู้เรียน กศน.ตำบลหนองบัวแดง คณะครู ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๗
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวง จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๗ ณ กศน.ตำบลหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสำราญ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05