[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ธกส.เกษตรสมบูรณ์ จ่ายกองทุนเงินล้านให้กับชาวบ้านหนองบัวเหลือง ม.10 ณ กศน.ตำบลหนองโพนงาม
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
ให้บริการร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ก.พ.57
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อได้เข้าร่วมอบรมแกนนำและวิทยากรแหล่งเรียนรู้โครงการวิธีชุมชนเกื้อกูลร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลน่าอยู่ วันที่ 4 ก.พ. 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้ออกเยี่ยมกลุ่มทำดอกกล้วยไม้จากยางพาสติก
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กศน.ตำบลหนองโพนงาม
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
กศน.ตำบลหนองโพนงาม เข้าร่วมโครงการ \"ค่ายลูกเสือเชิงวิชาการต้านยาเสพติด\" ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านยาง
นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือวิชาการต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
31 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้ร่วมอบรมการทำแผนเรียนรู้แบบบูรณาการ ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม ภูคิ้ง กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
31 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผอ. กศน. จังหวัดชัยภูมิ นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ. กศน.บำเหน็จณรงค์ และคณะครู กศน.บำเหน็จณรงค์ทุกท่าน ได้เข้าร่วมหมอบถุงพระราชทาน ณ โรงเรียนบางอําพันธ์วิทยาคม
นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผอ. กศน. จังหวัดชัยภูมิ นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ. กศน.บำเหน็จณรงค์ และคณะครู กศน.บำเหน็จณรงค์ทุกท่าน ได้เข้าร่วมหมอบถุงพระราชทาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบางอ
28 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
พร้อมด้วยบุคลากร กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ณ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
28 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
บุคลากร กศน.ตำบลหนองโพนงาม เข้าร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ณ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
26 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดโครงการค่ายลูกเสือเชิงวิชาการต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
25 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำบุคลากร กศน.ตำบลบ้านเดื่อ กศน.ตำบลบ้านบัว และกศน.ตำบลบ้านยาง ร่วมกิจกรรมเกษตรเคลื่อนที่และ
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เตรียมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทสบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
22 / ม.ค. / 2557 :
ครู กศน.ตำบลหนองแวง จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒
ครู กศน.ตำบลหนองแวง จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กศน.ตำบลหนองแวง
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2557
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครูแห่งชาติ กศน.อำบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
วันครูแห่งชาติ กศน.อำบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระพรมราชานุสาวรีย์ ณ ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์
ผอ. กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระพรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) วันพฤหัสบดี 16 มกราคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2557 กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2557 กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน. จังหวัดชัยภูมิ และ ผอ. กศน. อำเภอต่างๆ ขอพรจากท่านผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
ผอ. กศน. จังหวัดชัยภูมิ และ ผอ. กศน. อำเภอต่างๆ ขอพรจากท่านผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05