[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
บทความ กศน.
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกิจกรรมการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตามวิถีชีวิต   เข้าชม :  [4175]
การย่อขนาดภาพเพื่อส่งขึ้นหน้าเว็บไซต์
ใช้โปรแกรม Photoshop   เข้าชม :  [1919]
การเขียนหนังสือราชการ
เขียนได้ กับเขียนดี ต่างกันนะคะ   เข้าชม :  [30982]
ประวัติอำเภอบำเหน็จณรงค์
เรียนรู้ที่มาเมืองบำเหน็จณรงค์   เข้าชม :  [3848]
 

วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.61 กศน.ตำบลทุกตำบลจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย
วันเสาร์ ที่ 30 มิ.ย.61 ผอ.วิชชุดา ศรีกรินทร์ มอบหมายให้ กศน.ตำบล ทุกตำบลจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีครู อาสาสมัคร กศน.ออกนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน  เข้าชม :  [947]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน-โครงการปรับพื้นฐานวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย1 / ก.ค. / 2561  เข้าชม :  [981]
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน19 / มี.ค. / 2561  เข้าชม :  [830]
โครงการค่ายเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน2 / ก.ย. / 2560  เข้าชม :  [993]
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [1113]
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [1139]
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [1045]

5 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.
++Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer++
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561  เข้าชม :  [936]

1 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  เข้าชม :  [917]

10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา พ.ย.๕๙
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เข้าชม :  [1118]

31 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ณ ห้องประชุมอบต.ตำบลโคกเพชรพัฒนา วันที่ 28-29 ก.ค.59  เข้าชม :  [1105]

30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
**กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4**
25 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4  เข้าชม :  [1131]

30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2
16 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2  เข้าชม :  [1175]

6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรม \"พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย\"
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดกิจกรรม พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  เข้าชม :  [1075]

6 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.
จัดการเรียนการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดการเรียนการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ผสกนิกรชาวไทย เพื่อสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้หมุนเวียนในครอบครัว เพื่อความมีอยู่มีกินที่มั่นค  เข้าชม :  [1101]

6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดป้ายออกเสียงประชามติ <<<กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา>>>
1 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมติดป้ายออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  เข้าชม :  [1239]

17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โคกเพชรพัฒนา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 มิถุนายน 2559  เข้าชม :  [1044]

30 / ก.ค. / 2559 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่1
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาการแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559  เข้าชม :  [1185]
6 / ก.ค. / 2559 : กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา  เข้าชม :  [1297]
22 / เม.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชน  เข้าชม :  [1273]
22 / เม.ย. / 2559 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันไข้เลือดออก
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันไข้เลือดออก  เข้าชม :  [1154]
16 / ส.ค. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การปลูกมะนาวนอกฤดู
มะนาวเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย   เข้าชม :  [8569]
22 / ก.ค. / 2554 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.บำเหน็จณรงค์กับการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.บำเหน็จณรงค์ขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับเยาวชน บ้านโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์  เข้าชม :  [1859]

 

 
 
นางสาววิชชุดา  ศรีกรินทร์
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์

 

 

 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05