[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มีนาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
บทความ กศน.
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกิจกรรมการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตามวิถีชีวิต   เข้าชม :  [1837]
การย่อขนาดภาพเพื่อส่งขึ้นหน้าเว็บไซต์
ใช้โปรแกรม Photoshop   เข้าชม :  [894]
การเขียนหนังสือราชการ
เขียนได้ กับเขียนดี ต่างกันนะคะ   เข้าชม :  [4568]
ประวัติอำเภอบำเหน็จณรงค์
เรียนรู้ที่มาเมืองบำเหน็จณรงค์   เข้าชม :  [2041]
 

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
++โครงการคุณธรรมนำชีวิต++วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณ กศน.ศาลาประชาคมบ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [6]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการค่ายเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน2 / ก.ย. / 2560  เข้าชม :  [33]
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [145]
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [132]
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [195]
โครงการค่ายวิชาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ นศ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์8 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [152]
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ8 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [141]

10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา พ.ย.๕๙
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เข้าชม :  [94]

31 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ณ ห้องประชุมอบต.ตำบลโคกเพชรพัฒนา วันที่ 28-29 ก.ค.59  เข้าชม :  [163]

30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
**กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4**
25 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4  เข้าชม :  [153]

30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2
16 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2  เข้าชม :  [188]

6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรม \"พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย\"
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดกิจกรรม พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  เข้าชม :  [129]

6 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.
จัดการเรียนการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดการเรียนการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ผสกนิกรชาวไทย เพื่อสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้หมุนเวียนในครอบครัว เพื่อความมีอยู่มีกินที่มั่นค  เข้าชม :  [146]

6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดป้ายออกเสียงประชามติ <<<กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา>>>
1 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมติดป้ายออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  เข้าชม :  [198]

17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โคกเพชรพัฒนา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 มิถุนายน 2559  เข้าชม :  [194]

22 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.
ปัจฉิมนิเทศ นศ.ตำบลโคกเพชรพัฒนา 10 มี.ค.59
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [271]

22 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   เข้าชม :  [239]

30 / ก.ค. / 2559 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่1
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาการแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559  เข้าชม :  [162]
6 / ก.ค. / 2559 : กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา  เข้าชม :  [205]
22 / เม.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชน  เข้าชม :  [234]
22 / เม.ย. / 2559 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันไข้เลือดออก
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันไข้เลือดออก  เข้าชม :  [290]
16 / ส.ค. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การปลูกมะนาวนอกฤดู
มะนาวเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย   เข้าชม :  [7066]
22 / ก.ค. / 2554 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.บำเหน็จณรงค์กับการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.บำเหน็จณรงค์ขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับเยาวชน บ้านโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์  เข้าชม :  [967]

 

 
 
นางสาววิชชุดา  ศรีกรินทร์
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
                                                                                        

 

 

 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธัญญรัศม์  เอื้อณัทพรชัย

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05