[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
กศน.นครราชสีมา
<< ธันวาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
บทความ กศน.
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกิจกรรมการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตามวิถีชีวิต   เข้าชม :  [1820]
การย่อขนาดภาพเพื่อส่งขึ้นหน้าเว็บไซต์
ใช้โปรแกรม Photoshop   เข้าชม :  [885]
การเขียนหนังสือราชการ
เขียนได้ กับเขียนดี ต่างกันนะคะ   เข้าชม :  [4554]
ประวัติอำเภอบำเหน็จณรงค์
เรียนรู้ที่มาเมืองบำเหน็จณรงค์   เข้าชม :  [2022]
 

โครงการค่ายเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน
ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ณ หอประชุม กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์  เข้าชม :  [20]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [132]
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [121]
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [175]
โครงการค่ายวิชาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ นศ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์8 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [133]
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ8 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [132]
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ22 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [163]

10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา พ.ย.๕๙
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เข้าชม :  [83]

31 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ณ ห้องประชุมอบต.ตำบลโคกเพชรพัฒนา วันที่ 28-29 ก.ค.59  เข้าชม :  [153]

30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
**กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4**
25 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4  เข้าชม :  [142]

30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2
16 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2  เข้าชม :  [172]

6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรม \"พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย\"
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดกิจกรรม พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  เข้าชม :  [120]

6 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.
จัดการเรียนการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดการเรียนการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ผสกนิกรชาวไทย เพื่อสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้หมุนเวียนในครอบครัว เพื่อความมีอยู่มีกินที่มั่นค  เข้าชม :  [131]

6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดป้ายออกเสียงประชามติ <<<กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา>>>
1 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมติดป้ายออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  เข้าชม :  [183]

17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โคกเพชรพัฒนา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 มิถุนายน 2559  เข้าชม :  [182]

22 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.
ปัจฉิมนิเทศ นศ.ตำบลโคกเพชรพัฒนา 10 มี.ค.59
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558  เข้าชม :  [252]

22 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   เข้าชม :  [227]

30 / ก.ค. / 2559 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่1
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาการแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559  เข้าชม :  [146]
6 / ก.ค. / 2559 : กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา  เข้าชม :  [181]
22 / เม.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชน  เข้าชม :  [224]
22 / เม.ย. / 2559 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันไข้เลือดออก
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันไข้เลือดออก  เข้าชม :  [273]
16 / ส.ค. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การปลูกมะนาวนอกฤดู
มะนาวเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย   เข้าชม :  [7043]
22 / ก.ค. / 2554 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.บำเหน็จณรงค์กับการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.บำเหน็จณรงค์ขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับเยาวชน บ้านโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์  เข้าชม :  [958]

 

 
 
นางสาววิชชุดา  ศรีกรินทร์
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
                                                                                        

 

 

 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธัญญรัศม์  เอื้อณัทพรชัย

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05