[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน. จังหวัดชัยภูมิ และ ผอ. กศน. อำเภอต่างๆ ขอพรจากท่านรองผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
ผอ. กศน. จังหวัดชัยภูมิ และ ผอ. กศน. อำเภอต่างๆ ขอพรจากท่านรองผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทน กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์ ขอพรจาก ผอ. กศน. จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2557
ตัวแทน กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำโดย ผอ.บรรจง พิมพ์ภูมี ขอพรจาก ผอ. กศน. จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2557
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
นำโดย นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2557 ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเกษตรศิลปศึกษา
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
คณะครู กศน.ตำบลหนองโพนงาม รับชมรายการสายใย กศน. ผ่านช่อง ETV
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
นายแพงแสน คงโนนกอก หัวหน้า กศน.ตำบลหนองโพนงาม เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการทำแฟ้มแสดงผลงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา (PORTFOLIO) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
19 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม กีฬาคุรุสัมพันธ์ ๕๗ และพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
16 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม กีฬาคุรุสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดกิจกรรม \"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โณงเรียนเกษตรศิลปวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ ปลัดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงามร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดการอบรมบุคลากร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมภูคี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน\" ณ ห้องประชุม ภูคี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านยาง
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมประชุม โครงการค่ายลูกเสือเชิงวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ณ ห้องประชุมภูคี
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม
คณะครู กศน.ตำบลหนองโพนงามเข้าร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ร่วมกิจกรรม \"ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน\"
3 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วม ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
1 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์จัดขึ้น บริเวณห้องสมุดประชาชน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
25 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดโครงการ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในวันที่ 7-8 และ 14-15 ธันวาคม 2556 ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05