[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

6 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บึงละหาน วันที่ 5 ธ.ค. 62 จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บึงละหาน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายธนากร ดอนเหนือ ผู
โครงการจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บึงละหาน วันที่ 5 ธ.ค. 62 จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บึงละหาน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายธนากร ดอนเหนือ
6 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการปฎิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการปฎิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก
6 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. กำพล ปินไชย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางรุ้งลาวัณย์ พิไลวงศ์ เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน รวมถึงคณะครู บุคลาก
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. กำพล ปินไชย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางรุ้งลาวัณย์ พิไลวงศ์ เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน รวมถึงคณะครู บุคลาก
29 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผนึกกำลังนำจิตอาสาฯ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ซ่อมแซม บำรุงป่าที่รับผิดชอบโซนสีเหลือง ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 100 ไร่ และซ่อมแซมพัฒนาฝายมีชีวิต ป่าโล่ใหญ่
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และประชาชนจิตอาสา กว่า 931 คน ร่วม โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ เพื่อร่วม ซ่อมแซม บำรุงต้นไม้ พรวนดินรอบโคน ใส่ปุ๋ย แผ
29 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง พระบาท
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสม
27 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ฟังธรรมเทศนา ในวันพระ ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนความคิด ม
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ฟังธรรมเทศนา ในวันพระ ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนความคิด
27 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน /งานในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงาน
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน /งานในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงาน ก
21 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอหนองบัวระเหว จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอหนองบัวระเหว จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยได้รับเกียรติจาก นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูม
21 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันที่ 19 พ.ย. 62 กศน.อำเภอเทพสถิต จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยได้รับเกียรติจาก นาย ศุภฤกษ์ น้อยสุวรรณ ปลัดอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในพิธี โดยมีนายธน
18 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร
วันที่ 18 พ.ย. 62 กศน.อำเภอจัตุรัส จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษ
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร
วันที่ 15 พ.ย. 62 กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 202 คน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 15 พ.ย. 62 กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอซับใหญ่ เป็นประธาน โดยมีท่านธนากร
วันที่ 15 พ.ย. 62 กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอซับใหญ่ เป็นประธาน โดยมีท่านธนา
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบ้านเขว้า จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 14 พ.ย. 62 กศน.อำเภอบ้านเขว้า จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ท่านวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธาน โดยมีท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะกรร
14 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอหนองบัวแดง การปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันนี้ 14 พ.ย. 62 (เวลา 09.00 ถึง 12.00 น.) นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง ให้เกียรติเป็นประธาน การปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้
14 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบ้านแท่น จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอบ้านแท่น จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมีท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องปร
14 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 13 พ.ย. 62 กศน.อำเภอภูเขียว จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนัฐวุฒิ เพียเกษม ปลัดอาวุโส อำเภอภูเขียว เป็นประธาน โดยมีท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้
วันที่ 13 พ.ย. 62 กศน.อำเภอภูเขียว จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนัฐวุฒิ เพียเกษม ปลัดอาวุโส อำเภอภูเขียว เป็นประธาน โดยมีท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พ
13 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กศน.อำเภอภักดีชุมพล
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กศน.อำเภอภักดีชุมพล โดยได้รับเกียรติจาก นายสนทนา ชัญถาวรปลัดอาวุโส แทนนายอำเภอภักดีชุมพล เป็
13 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ปฐมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ปฐมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรี
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร นักศึกษา กศน.อำเภอคอนสาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร นักศึกษา กศน.อำเภอคอนสาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 179 คน ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2
7 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการ Big Cleaning Day โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/64 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05