[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

5 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมการตรวจทานการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมการตรวจทานการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
5 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู
30 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รับมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมคอนเฟอร์เรนต์ รับมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 77 จังหวัดทั่วป
16 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน ตุลาคม
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน ตุลาคม
16 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด และ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด และ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ
16 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมปฎิบัติการจัดทำ Road map แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมปฎิบัติการจัดทำ Road map แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
30 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน /งานในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2562
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน /งานในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงา
25 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน กันยายน
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ต
24 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมปฎิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ปีงบประมาณ 2562
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมปฎิบัติการสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
24 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน \" 1 อำเภอ 1 อาชีพ \" ครั้งที่ 2
วันที่23 กันยายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน \" 1 อำเภอ 1 อาชีพ \" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอาชีพ พัฒนา สาธิต และสร้าง
18 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 18 กันยายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 109 คน มาเยี่ยมชมกิจกรรมการด
18 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของสื่อสารองค์กร กศน.\"
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ บุคลากรการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของสื่อสารองค์กร กศน.\" ณ โรงแรมแก้วสมุย อ.เมืองสุราษ
18 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 11 กันยายน 2562 นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
18 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2562
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงาน
18 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
\"การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษารัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่\"
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมอบรม \"การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษารัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
30 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมลูกเสือ กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมลูกเสือ กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256
30 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นิเทศติดตาม พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ คณะกรรมการประเมิน ผู้บริหาร คณะครูผู้เข้ารับการประเมิน การประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นิเทศติดตาม พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ คณะกรรมการประเมิน ผู้บริหาร คณะครูผู้เข้ารับการประเมิน การประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด
30 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒
กศน.ชัยภูมิร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ณ วัดบูรพา บ้านลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพ
23 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET 1/2562
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET 1/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร
23 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน สิงหาคม ณ อบต.โคกเพชรพัฒนา ตำบลโ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน สิงหาคม ณ อบต.โคกเพชรพัฒนา ตำบลโ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/64 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05