[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้บุคลากร และ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองชัยภูมอ ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระช
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้บุคลากร และ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองชัยภูมอ ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระช
13 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
13 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม \"Big Cleaning Day\" ณ บริเวณโดยรอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความส
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม \"Big Cleaning Day\" ณ บริเวณโดยรอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความส
6 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2562
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงาน ก
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นำกองลูกเสือ- เนตรนารี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นำกองลูกเสือ- เนตรนารี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเก
26 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมปฎิบัติการติดตามประเมินผลการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ระหว่าง วันที่ 22-25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
โครงการประชุมปฎิบัติการติดตามประเมินผลการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ระหว่าง วันที่ 22-25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
21 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการอำนวยความเป็นธรรมและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปี จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2562 กิจกรรมอบรม เรื่อง \"การดำรงชีพกรณีมีเหตุสาธารณภัย\" จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที
จังหวัดชัยภูมิ โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิพร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น แล
21 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้บุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเ
วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้บุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเ
21 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้บุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาต ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ
วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้บุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาต ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ
11 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมและดำเนินการชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุม \"ผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมและดำเนินการชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุม \"ผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2562 \"
8 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" จังหวัดชัยภูมิ โดยน
21 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ยังได้รับ
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน ณ โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเพื่อสอบทานการดำเนินจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมเพื่อสอบทานการดำเนินจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหว
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
\"Big Cleaning Day\"
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม \"Big Cleaning Day\" ณ บริเวณโดยรอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
\"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\"
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาป่าตามโครงการ\"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\"ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติตาดโต
7 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทาง การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทาง การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิเป
4 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/64 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05