[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การจัดกระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดการประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เข้าร่วมในการจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์พร้อมคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมในการจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเมตตาการกุศล ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยมีนายอภิวัฒน์ จันทรมณี นายอ
19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดี วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนหนองกกสามัคคี
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์และคณะครู ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหนอกกกสามัคคี หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกก ตำบลบ้
17 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนและการจัดแสดงนิทรรศการหมู่บ้านศีล ๕ พร้อมการจัดส่งใบสมัครหมู่บ้านรักษาศีล ๕
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์และคณะครู เข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมกับส่วนราชการ ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม โดยมีพระครูพินิจสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์เ
13 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีปิดโครงการ \" ค่ายส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ต้านยาเสพติดสู่การมีชีวิตพอเพียง\" กศน.อำเภอซับใหญ่
กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดโครงการ \"ค่ายส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ต้านยาเสพติด สู่ชีวิตพอเพียง\" ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พิธีปิดค่ายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาศึกษา
วันที่ 11-12 มีถุนายน 2558 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้จัดประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถาศึกษา ณ ห้องประชุม 13 กศน. จังหวัดชัยภูมิ
11 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการ \" ค่ายส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการต้านยาเสพติดสู่การมีชีวิตพอเพียง\" กศน.อำเภอซับใหญ่
กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดโครงการ \" ค่ายส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการต้านยาเสพติดสู่การมีชีวิตพอเพียง\" ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลท่ากูบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
คณะครู กศน.ตำบลท่ากูบ เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
8 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลตะโกทอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลซับใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
คณะครู กศน.ตำบลซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๑๒ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลท่ากูบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลท่ากูบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
4 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลตะโกทอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ นิเทศติดตามกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
2 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ออกนิเทศติดตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ \"วิชาการปลูกผักในภาชนะยางรถยนต์\" และ \"วิชาผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก\" ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่๑๑ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๘ พฤษภา
2 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ วัดบ้านซับน้ำใส หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
26 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวานที่ 25 พฤษภาคม 2558 กศน. จังหวัดชัยภูมิได้จะประชุม การประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การอบรมครู หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอภูเขียว เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อETV
คณะครู กศน.อำเภอภูเขียว เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อETV ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูเขียว 23 พ.ค.2558
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผู้บริหาร กศน. จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงาน\"มิติใหม่การศึกษา\" เดินหน้าประเทศไทย
ผู้บริหาร กศน. จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงาน\"มิติใหม่การศึกษา\" เดินหน้าประเทศไทย ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอและบุคคลา
21 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศน. พิธีไหวครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05