[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแกนนำเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอนำร่อง
วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแกนนำเด็กและเยาวชน (สภาเด็ก) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอนำร่อง ณ ห้องประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัง
17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอบ้านเขว้า จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะครู กศน.อำเภอบ้านเขว้า จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการจัดการศึกษาเพือนพัฒนาสังคมและชุมชน) ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลตะโกทอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้เดือดร้อน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้เดือดร้อน (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย) ในเขตตำบลบ้านกอก หนองโดน และละหาน ได้รับเกียรติจากนาย
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ นำคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เป็นคณะกรรมการการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้เข้าร่วม โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้เข้าร่วม โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
13 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมมหกรรมวิ่งมินิมาราธอน นานาชาติเพื่อไทย คืนความสุขให้กับประชาชน
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมมหกรรมวิ่งมินิมาราธอน นานาชาติเพื่อไทย คืนความสุขให้กับประชาชน วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายอภิวัฒน์ จันทรมณี เ
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง ร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตะโกทอง
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง เข้าร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตะโกทอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนโบวมอนท์ร่วมพัฒนา บ.หนองยางพัฒนา หมู่ที่ ๗ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก นำนักศึกษา ทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์...
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก นำนักศึกษาทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.นำนักศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธัน
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำนักศึกษา และคณะครูเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งทางสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อ.เมือง จังหวัดชัยภูม
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ณ ห้องประชุมพุทธิกร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอนทั่วไทย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนทั่วไทย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลซับใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะครู กศน.ตำบลซับใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ กศน.ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ บ้านซับใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ยินดีตอนรับคณะศึกษานิเทศ คณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำเอกสาร แนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินรอบ๓
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น...
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ทุุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ทุุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/49 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : นายกิตติพันธุ์ มณีวรรณ นางสาววรรณรินทร์ ปัทมสุวรรณ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05