[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

3 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”
31 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
25 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมาหาราช2556...
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมาหาราช2556...
25 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ลานที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานวันปิยมหาราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้
22 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
22 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยากร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
21 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่15 - 17 ตุลาคม 2556 ณ มิสตี้เวล รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ร่วมรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ร่วมรับมอบถุงยังชีพพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากน้ำท่วมตำบลคอนสวรรค์ โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรับมอบและส่งมอบต่อให้
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกศน.ตำบล ประจำปี ๒๕๕๖
กศน.อำเภอเทพสถิต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกศน.ตำบล ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผอ.กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กศน.อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
15 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ใน นทพ. ทางไกลผ่านเครือข่ายอิเตอร์เน็ต
11 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเนินสง่า ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
กศน.อำเภอเนินสง่า ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยนายชวน มณีวรรณ ผอ.อำเภอจัตุรัส เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
11 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดยนายเกษม ทาขามป้อม ผอ.อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
10 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอบ้านแท่น ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปื ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
คณะครู กศน.อำเภอบ้านแท่น ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปื ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปื ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปื ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีเปิด มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๓ “นาคาเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๖
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีเปิด มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๓ “นาคาเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05