[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัสเข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศสนามสอบ N – NET………….
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัสเข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศสนามสอบ N – NET………….
23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายประพันธ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้านิเทศสนามสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอจัตุรัส...
นายประพันธ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้านิเทศสนามสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอจัตุรัส...
21 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อสอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อสอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดบูรณ์ (บ้านปะโค) ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๙๕ ค
21 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนกศน.อำเภอคอนสวรรค์ ปี 2557
สำนักงาน กศน.นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนกศน.อำเภอคอนสวรรค์ ปี 2557 โดย ผอ.นิตยา เจริญสุข ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและคณะ วันที่ 19 ก.พ. 2557
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง.............
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง.............
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมชมงานร่วมพลังแม่บ้านเกษตรกรอำเภอจัตุรัส ครั้งที่ ๒.........
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำนักศึกษาเข้าร่วมชมงานร่วมพลังแม่บ้านเกษตรกรอำเภอจัตุรัส ครั้งที่ ๒.........
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม อบต.สัมพันธ์ อำเภอเนินสง่า
บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม อบต.สัมพันธ์ อำเภอเนินสง่า ณ โรงเรียนรังงามวิทยา ตำบลรังงาม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
17 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รับการนิเทศจากท่าน นิตยา เจริญ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้มานิเทศลงพื้นที่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ติดตามงานที่รับมอบหมายและนโยบายในการปฎิบัติงานของกศน.
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอซับใหญ่
กศน.อำเภอซับใหญ่และ กศน.อำเภอบ้านแท่น เข้าค่ายอบรมลูกเสือคุณธรรมต้านยาเสพติด
11 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแท่น
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแท่น
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต นำโดยผอ.สำราญ วงศ์สุรศิลป์ ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืนระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดหนองหิน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมประจำสัปดาห์
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง...
30 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผอ เกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิและคณะออกนิเทศการเรียนการสอน
ผอ เกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิและคณะออกนิเทศการเรียนการสอนตำบลต่างๆ ในวันที่ 17 และในวันที่ 20-24 มกราคม 255
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมจัดเตรียมสิ่งของพระราชทาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมจัดเตรียมสิ่งของพระราชทาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว...
24 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ
24 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิจัดการอบรมเรื่องการจัดการศึกษาทางไกล “หลักสูตรอาเซียนศึกษา”
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิจัดการอบรมเรื่องการจัดการศึกษาทางไกล “หลักสูตรอาเซียนศึกษา”
23 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการค่ายลูกเสือเชิงวิชาการต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน. อ.เมืองชัยภูมิเข้าร่วมงานร้านหรรษากาชาด
กศน. อ.เมืองชัยภูมินำโดยท่าน ผอ.เกษม ทาขามป้อมและคณะครู เข้าร่วมงานร้านหรรษากาชาด วันที่ 20-1-2557
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส โดย กศน.ตำบลบ้านกอก นำครอบครัวนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกอก กลุ่มคนพิการร่วมโครงการฝึกอาชีพจักรสานเส้นพลาสติก...
กศน.อำเภอจัตุรัส โดย กศน.ตำบลบ้านกอก นำครอบครัวนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกอก กลุ่มคนพิการร่วมโครงการฝึกอาชีพจักรสานเส้นพลาสติก...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05