[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

11 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมงานภาคีเครือข่าย...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมงานภาคีเครือข่าย...
9 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
7 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
บุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอ ประชุมอำเภอภักดีชุมพล
บุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอ ประชุมอำเภอภักดีชุมพล
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอซับใหญ่ ปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.อำเภอซับใหญ่ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และตรวจสุขภาพให้นักศึกษา
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ...
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ...
5 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเนินสง่าเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2556
กศน.อำเภอเนินสง่าเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2556
5 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วม กับ งานข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ณ ห้องประชุม ๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
4 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัสนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัสนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่...
3 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รายงานตัวครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอจัตุรัส ....
รายงานตัวครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอจัตุรัส ....
3 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอบรมภาษาจีน
โครงการอบรมภาษาจีน กศน.อำเภอซับใหญ่ ในวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่
3 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส นำคณะครู กศน.ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายฯ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ...
นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส นำคณะครู กศน.ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายฯ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ...
2 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
จัดโครงการอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรมการบริหารงบประมาณสำหรับสถานศึกษา (E-BUDGET) ประจำปี งบประมาณ 2557ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค โดยผอ.อดิศักดิ์ คัมภีระ เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมดังกล่าว
2 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมสัมมาพัฒนาศักภาพเยาวชนเด็กและสตรี...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมสัมมาพัฒนาศักภาพเยาวชนเด็กและสตรี...
29 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแท่น
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแท่น ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557
26 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
ได้แจ้งให้ครู กศน. ตำบล ครู อาสาและครู ศรช. มาปฎิบัติราชการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 56
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมประกอบในพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2556
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมงานประเพณีตี คลีไฟ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 น.ณ วัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ประเพณีตี คลีไฟหนึ่งเดียวในสยาม ป
22 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ กศน.อำเมืองบุรีรัมย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05