[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (วัง
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม และสะดวกต่อการสัญจรไปมา
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558...
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ร่วมกับเทศบาลตำบลจัตุรัส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอจัตุรัส โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริ
10 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558 กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ น
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเมือง นายเกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิและนายกฤษณะ เพชรพัชรกุล ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ออกนิเทศการเรียนการสอนแต่ละตำบล ในวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๘
กศน.อำเภอเมือง นายเกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิและนายกฤษณะ เพชรพัชรกุล ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ออกนิเทศการเรียนการสอนแต่ละตำบล ในวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๘
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านบะเสียว ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านบะเสียว ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2558...
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยจัดนิทรรศการภาพของหนู ให้นักเรียนที่สนใจร่วมวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ณ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558
การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส จัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา และสอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่นักศึกษา...
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส จัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา และสอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส เข้านิเทศและตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ณ ห้อง ICT ชุมชนเพื่อพ
28 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษา กศน. ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดเจริญศรีสุข บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษา กศน. ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดเจริญศรีสุข บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดย พระราชภาวนาวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ มหานิกาย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลั
28 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมโครงกาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูต \\\"การบูรณาการคุณธรรมจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก12 ประการ \"รุ่นที่ 7.....
เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน. อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมโครงกาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร \"การบูรณาการคุณธรรมจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก12 ประการ \"รุ่นที่ 7 โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจร
26 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ กศน.อำเภอบ้านเขว้า
นายธนภาค รอดพร้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเขว้า พร้อมคณะครู กศน. จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ศึกษาดูงาน otop city 2014 ...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ศึกษาดูงาน otop city 2014 ภูมิปัญญาผ้าไทยและเทศกาลของขวัญของฝาก ณ impact challenger3 เมืองทองธานี
24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ลงนามถวายพระพรในหลวง ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เดินทางไปลงนามถวายพระพรในหลวง ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ\"ตลาดนัดสีเขียวคืนความสุขให้เมืองสี่มุม\" โดยมี นายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอำเภอจัตุรัส นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อม ค
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ\"ตลาดนัดสีเขียวคืนความสุขให้เมืองสี่มุม\" โดยมี นายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอำเภอจัตุรัส นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อม ค
22 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บ้านซับห่าง ตำบลซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ บ้านซับห่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่...
นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่...
18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม หมู่ที่ 4 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังห
18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้าง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูิแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา กศน.จังหวัดชัยภูมิได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวเปิดง
17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอเทพสถิต นำโดย ผอ.อนันต์ ศรีวงษ์ชัย พร้อมคณะครูทุกท่าน จัดประชุมชี้แจงนโยบายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : นายกิตติพันธุ์ มณีวรรณ นางสาววรรณรินทร์ ปัทมสุวรรณ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05