[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ
กศน.อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ขึ้น ณ วัดหนองหิน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึษา กศน.ตำบลบ้านกอก และนำนักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบาย
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ...
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจัตุรัส
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ...
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกอก ณ ศูนย์ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง กศน.อำเภอจัตุรัส (บ้านกอก) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำโดย นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อถวายเป็นสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เป็นพระราชทานกำเกิดลูกเสือไทย ประจำปี 2557 ....
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อถวายเป็นสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เป็นพระราชทานกำเกิดลูกเสือไทย ประจำปี 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารศูนย
23 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ภูม่านแคมป์รีสอร์ท อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรม\"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่\" ณ บ้านท่าชวน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
19 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านกอก จัดพบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 พ.ย. 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก จัดพบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ กศน.ตำบลบ้านกอก
19 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอแก้งคร้อร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่10 ประจำปี 2557
กศน.อำเภอแก้งคร้อร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่10 ประจำปี 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมรับชม ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่10 (Science F
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ ร่วมกับ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 57 นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ จัดโดย กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ณ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการคุณธรรม 12 ประการ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการคุณธรรม 12 ประการ ณ วัดทรงธรรม ม.1 ต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอจัตุรัส นายณรงค์ ชำนิพงษ์ และ จ.ส.อ.อรุณ บั
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗ (สามวันสองคืน) ณ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และนาย
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายสนั่น เตชะนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งคร้อ และคณะครู ได้ร่วมทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
นายสนั่น เตชะนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งคร้อ และคณะครู ได้ร่วมทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม ในวันที่16 พฤศจิกายน 2557 ณ กศน.ตำบลนาหนองทุม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการมอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการมอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ วัดทรงธรรม ม.1 ต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ คงด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เป็นประธานในพิธี
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ วัดทรงธรรม ม.1 ต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ คงด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เป็
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลตะโกทอง
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซับใหม่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” สร้างความสะอาดและเป็นระเบียบในหน่วยงาน
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู จัดทำโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” สร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงาน โดยยึดหลักพื้นฐานกิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธันวาคม 2557
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05