[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

5 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วม
ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สุดยอด กศน. Season 2 ภาคอีสาน รอบสอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน. Season 2 ภาคอีสาน รอบสอง
25 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงาน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่...
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่
11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตรัส คณะครู กศน.อำเภอจัตุร้ส นักนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดทรงธรรม...
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดทรงธรรม ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
9 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอยิ้ม......เคลื่อนที่
บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม......เคลื่อนที่
3 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วม \"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่\"
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมพัฒนาครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
จัดโครงการทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศน.
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย สุดยอด กศน. Season 2 ภาคอีสาน
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย สุดยอด กศน. Season 2 ภาคอีสาน
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
31 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ นำร่องส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน.ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ นำร่องส่งเสริมประชาธิปไตย
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต เดินณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยได้เดินรณรงค์พร้อมทั้งได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว)
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดย นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยบุคลากร ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ร่วมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลื
24 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
20 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอคอนสวรรค์อบรมทักษะชีวิต
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ มอบหมายให้ กศน.ตำบลกลุ่มนครสามศรี จัดโครงการ นักศึกษา กศน.รุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ปี 2557 โดยมี นายรุ่งเพชร โคตรภูธร รองนายก อบต.คอนสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด มี ผอ.รร.บ้านคอนสวรรค์ และคณะครู บุคลากร กศน.เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่
19 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมงาน\"มหกรรมรวมพลคนเครือข่ายพัฒนาชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบคนพอเพียง\"
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมงาน\"มหกรรมรวมพลคนเครือข่ายพัฒนาชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบคนพอเพียง\" เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซับหมี ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
18 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษ ประจำปี 2557เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักศึกษาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ
18 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมการประกวดสุดยอด กศน.ปี2
บุคลากร กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันสุดยอด กศน. ปี2 นำทีมโดย นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
14 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กศน.ตำบลบ้านชวน
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง กศน.ตำบลบ้านชวน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ณ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยมีนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเป็นประธานในพิธี ซึ่งกำหนดการเริ่มจัดตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป ในงานมีหั

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05