[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมจัดทำหนังสือพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา...
กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมจัดทำหนังสือพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา...
31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข...
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส ดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ตามนโยบายกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อแก้ไขการตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง ตลอดจนแหล่งน้ำสาธารณะ ที่เกิดจากการขยายตัวของผักตบชวาและวัชพืชต่า
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมงานบุญกฐินสามัคคี
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมงานบุญกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
25 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีทอดกฐินสามัคคี อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ นำคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดซับน้ำใส ต.ท่ากูบ อ.ซับใญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในวันศุกร์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ว่าการปกครองอำ
23 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ นำคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
23 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุร้ส ร่วมพิธีถวายพวงมาลา...
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุร้ส ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส
22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นโยบายและข้อตกลงเบื้องต้นในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดการประชุมบุคลากร เพื่อรับฟังนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมประชุมรับมอบภารกิจการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจัตุรัส …
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส นำโดยนางสาวพิศมัย แสงบำรุง หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านกอก เข้าร่วมประชุมรับมอบภารกิจการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจัตุรัส ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจัตุรัสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ครู กศน.คำบล เข้าร่วมการประชุม(อสม.)ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ให้บริการเรื่องสอบถามประวัติการศึกษาและการเขียนคำร้องขอจบการศึกษาแก่ (อสม.) ณ ห้องประชุม อบต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๑๗ ตุลาค
17 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ ลงพื้นที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนและรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
16 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก เข้าร่วมประชุมชีแจงการเตรียมการดำเนินงานจัดงานประจำปีเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2557 ร่วมกับสมาคมพ่อค้าชาวอำเภอจัตุรัส...
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก เข้าร่วมประชุมชีแจงการเตรียมการดำเนินงานจัดงานประจำปีเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2557 ร่วมกับสมาคมพ่อค้าชาวอำเภอจัตุรัส เทศบาลตำบลจัตุรัส รวมไปถึงคณะกรรมการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสร
16 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทองลงพื้นที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน สอบถามประวัติการศึกษา ติดตามเรื่องขอวุฒิการศึกษา และรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ณ บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตะบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา...
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส ดำเนินโครงการ กศน.ตำบลบ้านกอกเคลื่อนที่ ลงพื้นที่บ้านมะเกลือ และบ้านสำโรงทุ่ง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส เพื่อรับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และสำรวจความต้องการทางการศึกษาของค
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตะโกทอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุมสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ณ วัดบ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา...
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส ลงพื้นที่บ้านโนนทอง ม.3 , ม.11 และ ม.17 ณ ตลาดชุมชนบ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และสำรวจความต้องการทางการศึกษาของคนในช
13 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมงานวันตำรวจ สภ.จัตุรัส...
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันตำรวจ ณ สภ.จัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
10 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทองนำโดย ท่านผอ.กุหลาบ ชัยประสิทธิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ณ สนามกีฬา อบต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
10 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ออกพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ...
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ออกพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชน ทั้งบริการรับสมัครนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านกอก เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่นักศึกษาที่สนใจ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05