[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
กศน.อำเภอเทพสถิต จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บ้านป่าข้าว ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ถวายช้าง และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล 12 มกราคม 2557
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ถวายช้าง และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล 12 มกราคม 2557
10 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน. อำเภอจัตุรัส จัดโครงการ “การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง” ณ ศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.อำเภอจัตุรัส (บ้านกอก)
กศน. อำเภอจัตุรัส จัดโครงการ “การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง” ณ ศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.อำเภอจัตุรัส (บ้านกอก) …
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม ...
กศน.อำเภอจัตุรัส รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม ...
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
\"จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน\"
1 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
บุคลากร กศน.อำเภอภักดีชุมพล เข้าร่วมร่วมงานประเพณีถวายทองเจ้าพ่อพระยาแลและงานมะขามหวานอำเภอภักดีชุมพล ประจำปี ๒๕๕๖
บุคลากร กศน.อำเภอภักดีชุมพล เข้าร่วมร่วมงานประเพณีถวายทองเจ้าพ่อพระยาแลและงานมะขามหวานอำเภอภักดีชุมพล ประจำปี ๒๕๕๖
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน. บำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556
กศน. บำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ทั้งนี้ ผอ. กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์ นายบรรจง พิมพ์ภูมี นำบุคลากร กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์เข้าร่วมกิจกรรมถวายความจงรักษ์ภักดี ต่อพระบาทสมเด็
26 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว...
24 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
ออกให้บริการโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ นำคณะส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนออกให้บริการโครงการบ
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านขามภาคเรียนที่ 2/2556…
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านขามภาคเรียนที่ 2/2556…
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ณ โรงเรียนบ้านวังพง ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำโดย นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส ต้อนรับ นางธนัญศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการสนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำโดย นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส ต้อนรับ นางธนัญศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการสนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ...
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
กศน.อำเภอเทพสถิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
17 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมประชุมโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน แผนบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิตจัดการเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต…
กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมประชุมโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน แผนบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิตจัดการเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต…
13 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอภักดีชุมพล
บุคลากร กศน.อำเภอภักดีชุมพล เข้ารายงานตัวครูใหม่ กับนายอำเภอภักดีชุมพล
13 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556…
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556…
13 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส นางดารณี คณาเขว้า ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะ ร่วมงาน \&quo
13 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สูจิบัตร ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบสาม
กศน.อำเภอบ้านเขว้า จัดทำสูจิบัตร ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบสาม
12 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลหนองบัวบาน
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลหนองบัวบาน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556…
11 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมงานภาคีเครือข่าย...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมงานภาคีเครือข่าย...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05