[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

25 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักศึกษา กศน.อำภอซับใหญ่ เข้าสอบ ( N-NET ) ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
25 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะนิเทศสนามสอบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส เข้านิเทศสนามสอบ N – Net กศน.อำเภอจัตุรัส...
คณะนิเทศสนามสอบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส เข้านิเทศสนามสอบ N – Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอจัตุรัส ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อำเภอจัตุรัส จั
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557…
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก โดยได้รับเกียรติจากนายศรีไพร ปอสิงห์ ผู้อำนวย รพ.สต.บ้านโนนทอง เป็นประธาน ในวันที่ 22 สิงหาคม 57 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เทิดไท้องค์มหาราชินี ประจำปี 2557 ...
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เทิดไท้องค์มหาราชินี ประจำปี 2557 ร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอจัตุรัส จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็น
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่
โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ นำโดยผอ.กุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่า ณ สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส นำคณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน เกมส์ ครั้งที่ 4 กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4...
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส นำคณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันและร่วมเป็นตัวแทนกองเชียร์ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในการแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน เกมส์ ครั้งที่ 4 ...
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามที่ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตที่อำเภอจัตุรัส ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น..............................
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามที่ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตที่อำเภอจัตุรัส ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น..............................
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอหนองบัวระเหว จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามรดกโลก
กศน.อำเภอหนองบัวระเหว จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามรดกโลก ของนักศึกษา กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา อำเภอซับใหญ่
14 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเ
14 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชััยมงคล ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ…
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเ
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2557
กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัสนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ อำเภอจัตุรัสจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยมีหน่วยงานในอำเภอจัตุรัส..................
นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัสนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ อำเภอจัตุรัสจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยมีหน่วยงานในอำเภอจัตุรัส..................
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน. อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียน ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการประเมินวิชาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย “โครงการประเมินวิชาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ก.ค. ๕๗ ณ แก่นตะวันรีสอร์ท อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน. อำเภอจัตุรัส นำโดย นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ( R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557……
กศน. อำเภอจัตุรัส นำโดย นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ( R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 โดยมี นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส นำโดย นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส และคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี กศน.อำเภอจัตุรัส นำโดย นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส และคณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอซับใหญ่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพโครงการหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว
กศน.อำเภอซับใหญ่ สนับสนุนหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านวังรัง หมู่ที่ ๘ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพจำหน่ายวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้่านประจำเดือน วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05