[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ กศน.ตำบลบ้านชวน
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ กศน.ตำบลบ้านชวน ประจำภาคเรียน ที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ สกุลอนันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน
18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรม \"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่/การมีส่วนร่วมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน\"
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับหน่วยบริการ \"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่/กิจกรรมการมีส่วนร่วมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน\" ณ ร.ร.หัวสระวิทยา หมู่ ๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชกา
18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการสร้างความสุขให้ชุมชน กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ๑๗ มิภุนายน ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิได้จัดกิจกรรมเสวนาตามโครงการสร้างความสุขในชุมชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิในวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมี นายพินิจ บุญวรรณ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ นายประพรรณ์ ขามโนนวัดรองผู้อำนวยการสำน
16 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน \"เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ประจำปี 2557\"
กศน.อำเภอเทพสถิต นำโดยผอ.สำราญ วงศ์สุรศิลป์ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน \"เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ประจำปี 2557\" โดยมี นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนายเกษม ทาขามป้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่
การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ.หอประชุมอำเภอซับใหญ่
2 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอคอนสวรรค์จัดโครงการสัมมนาอาชีพปี 2557
กศน.อำเภอคอนสวรรค์จัดโครงการสัมนาอาชีพและมอบใบสำคัญวิชาชีพประจำปี 2557 โดยมีนายอำเภอคอนสวรรค์ เป็นประธาน ผอ.ยุพา ประยูรหาญและคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 28 พ.ค. 2557 ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านกอก จัดการเรียนการสอน...........
กศน.ตำบลบ้านกอก จัดการเรียนการสอน...........
14 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ โดยกศน.ตำบลคอนสวรรค์ พัฒนากศน.ตำบล โดยได้รับงบประมาณจาก อบต.คอนสวรรค์ จำนวนเงิน 31,000 บาท
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ โดยกศน.ตำบลคอนสวรรค์ ของบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างอาคาร กศน. เพิ่มเติมและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน ได้รับงบประมาณจาก อบต.คอนสวรรค์ จำนวเงิน 31,000 บาท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
8 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิร่วมงานประเพณีงานบุญเดือนหก
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิร่วมงานประเพณีงานบุญเดือนหก
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ จัดโครงการกตัญญูรู้คุณ
กศน.อำเภอคอนสวรรค์จัดโครงการกตัญญูรู้คุณ(ผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2557) วันที่ 4 พ.ค.2557 ณ.วัดป่าซับทอง(น้ำผุด)
5 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วม
ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สุดยอด กศน. Season 2 ภาคอีสาน รอบสอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน. Season 2 ภาคอีสาน รอบสอง
25 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมงาน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่...
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่
11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตรัส คณะครู กศน.อำเภอจัตุร้ส นักนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดทรงธรรม...
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดทรงธรรม ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
9 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอยิ้ม......เคลื่อนที่
บุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม......เคลื่อนที่
3 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วม \"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่\"
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมพัฒนาครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
จัดโครงการทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศน.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05