[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเมือชัยภูมิ นำโดยนายเกษม ทาขามป้อม และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
น.อำเภอเมือชัยภูมิ นำโดยนายเกษม ทาขามป้อม และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ วันที่ 5 มีนาคม 2558
6 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี ๒๕๕๘
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ ณ บ้านซับเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
6 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมทำบุญตักบาตร ณ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลโคกเริงรมย์ ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ เป็นโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อำเภอนำร่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ซึ่งทางอ
6 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการตรวจราชการ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยรับตรวจ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการตรวจราชการ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยรับตรวจ ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก
27 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บ้านวังรัง ตำบลท่ากูบ จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ บ้านวังรัง ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
27 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบลตะโกทอง (ศูนย์ปฏิบัติงานพลเมืองอาสา กกต.)
สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ และเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ณ กศน.ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นำโดยนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล กศน.ตำบลบ้านชวน ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาปร
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่” อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำโดยนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมให
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมทำบุญตักบาตร ณ บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล เกาะมะนาว ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ เป็นโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อำเภอนำร่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ซึ่งทางอำเภอจัดขึ้นตา
24 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีประชุมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนาวการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ และนายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน
22 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ และคณะครู กศน.ตำบลในเมืองร่วมกิจกรรมถวายเพลพระ ณ วัดบ้านหนองหลอด
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ และคณะครู กศน.ตำบลในเมืองร่วมกิจกรรมถวายเพลพระ ณ วัดบ้านหนองหลอด
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นำโดยนายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ และคณะครู กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอก กศน.อำเภอ และกศน.ตำบล ทุกวันศุกร์ ตามนโยบายที่ทางจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้น โด
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมทำบุญตักบาตร ณ บ้านหัวบึง ตำบลบ้านตาล
วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลบ้านตาล ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ เป็นโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อำเภอนำร่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ซึ่งทางอำเภอจัดขึ้นตามนโ
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการประกวดเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2588 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 13 กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการประกวดเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยมีายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อำเภอนำร่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (ระยะที่ ๒) ปี ๒๕๕๘ กิจกรรม : ถนนวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล หัวทะเล เข้าร่วมโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อำเภอนำร่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ และร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ ซึ่งทางอำเภอได้จ
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอภูเขียวร่วมใจใส่ผ้าไทย นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น
ท่าน ผอ.จักรวุฒิ ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเขียว ร่วมถ่ายภาพกับคณะครู
14 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมประชุมประชาคมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้านสีขาว) ปี ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายบรรจง พิมพ์ภูมี พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลโคกเพชร เข้าร่วมประชุมประชาคมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้านสีขาว) ปี ๒๕๕๘ ณ ศาลากลาง (บ้านหนังสืออัจฉริยะ) หมู่ที่ ๖ บ้าน โคกตาเมา ตำบลโคกเพชรพัฒนา เพ
14 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกเริงรมย์เกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๘
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.ตำบลโคกเริงรมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกเริงรมย์เกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์เป
14 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมประชุมสภากาแฟ อำเภอบำเหน็จณรงค์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายบรรจง พิมพ์ภูมี เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากท่านอภิวัฒน์ จันทรมณี นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
12 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอภูเขียวนิเทศการพบกลุ่มของกศน.ตำบล
ท่าน ผอ.จักรวุฒิ ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอภูเขียวนิเทศการสอน การพบกลุ่ม และการจัดกิจกรรมอาชีพของกศน.ตำบลบ้านแก้งและกศน.ตำบลกุดยม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/52 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05