[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗ (สามวันสองคืน) ณ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และนาย
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายสนั่น เตชะนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งคร้อ และคณะครู ได้ร่วมทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
นายสนั่น เตชะนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งคร้อ และคณะครู ได้ร่วมทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม ในวันที่16 พฤศจิกายน 2557 ณ กศน.ตำบลนาหนองทุม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการมอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการมอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ วัดทรงธรรม ม.1 ต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ คงด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เป็นประธานในพิธี
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ วัดทรงธรรม ม.1 ต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ คงด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เป็
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลตะโกทอง
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง เข้าร่วมการประชุมชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซับใหม่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” สร้างความสะอาดและเป็นระเบียบในหน่วยงาน
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยคณะครู จัดทำโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” สร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงาน โดยยึดหลักพื้นฐานกิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธันวาคม 2557
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยออกอากาศใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จัดรายการทั้งหมด 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ และคณะครู นำนักศึกษา เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ และคณะครู นำนักศึกษา เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๔๕-๑๑.๔๕ น. ณ กศน.ต
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและร่วมขบวนแห่ ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและร่วมขบวนแห่ ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2557 ณ ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา อำเภอจัตุรัส โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครูกศน.ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นำนักศึกษา เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายในโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี 2558
คณะครูกศน.ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นำนักศึกษา เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายในโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี 2558 โดยมี นายศรีชัย ตัณฑโสภณ นายอำเภอเป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 57 ในพื้นที่ดำเนินการในเขตป่าชุมชน วัดป่าถ้ำหม้อ ต.นา
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ...
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 จัดโดยเทศบาลตำบลจัตุรัส ณ สระหลวงพัฒนา ตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายสนั่น เตชะนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งคร้อ และคณะครู ร่วมโครงการ \"เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข\"
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายสนั่น เตชะนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งคร้อ และคณะครู ร่วมโครงการ \"เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข\" ร่วมกับอำเภอแก้งคร้อ ตลอดทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุสโส ท่านนายกเทศบาลแก้ง
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านสระสี่เหลี่ยม ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงบ้านสระสี่เหลี่ยม ประจำปี 2557 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ณ วัดบ้านสระสี่เหลี่ยม และยังมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ฟุตบอล และกีฬ
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเมืองสี่มุม มหกรรมอาหารอร่อย ลอยกระทงมีสุข...
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 57 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเมืองสี่มุม มหกรรมอาหารอร่อย ลอยกระทงมีสุข ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 จัดโดยเทศบาลตำบลจัตุรัส ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส ภายในงานมีการประกวดนักร้องและแดนซ์เซอร
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการ \"เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข\"
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการ \"เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข\" โดยร่วมมือร่วมใจร่วมแรงทำความสะอาด กศน.อำเภอซับใหญ่ และ กศน.ตำบลทุกตำบล วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส และคณะครู ร่วมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข”
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 57 นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส และคณะครู ร่วมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข” ร่วมกับ อำเภอจัตุรัส ตลอดทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจากนายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานเปิดโครงการฯ
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ เรื่องการประเมินรอบสาม จากสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวย กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สมศ. จากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
2 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก นำนักศึกษาเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทรงธรรม บ้านกอก ม.1 และ บ้านดงผาสุข ม.16 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
1 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานบุญกฐินสามัคคี.....
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานบุญกฐินสามัคคี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : ณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05