[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

13 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมมหกรรมวิ่งมินิมาราธอน นานาชาติเพื่อไทย คืนความสุขให้กับประชาชน
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมมหกรรมวิ่งมินิมาราธอน นานาชาติเพื่อไทย คืนความสุขให้กับประชาชน วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายอภิวัฒน์ จันทรมณี เ
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง ร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตะโกทอง
คณะครู กศน.ตำบลตะโกทอง เข้าร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตะโกทอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนโบวมอนท์ร่วมพัฒนา บ.หนองยางพัฒนา หมู่ที่ ๗ ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก นำนักศึกษา ทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์...
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก นำนักศึกษาทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.นำนักศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธัน
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำนักศึกษา และคณะครูเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งทางสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อ.เมือง จังหวัดชัยภูม
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ณ ห้องประชุมพุทธิกร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอนทั่วไทย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนทั่วไทย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลซับใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะครู กศน.ตำบลซับใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ กศน.ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ บ้านซับใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ยินดีตอนรับคณะศึกษานิเทศ คณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำเอกสาร แนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินรอบ๓
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น...
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ทุุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ทุุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวา
7 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมคณะครู กศน./ครู ศรช. นำนักศึกษา กศน. ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช โดย นายสรกรช ชื่นจิตต์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธาน...
เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายชวน มณีวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจัตุรัส พร้อมคณะครู กศน.ตำบล/ครู ศรช. นำนักศึกษา กศน. ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช โดย นายสรกรช ชื่นจิตต์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธาน
7 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
กศน.อำเภอเทพสถิต นำโดยผอ.อนันต์ ศรีวงษ์ชัย พร้อมคณะครูในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายเกษม ทาขามป้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นำคณะครู กศน./ครช.อำเภอเมืองชัยภูมิ ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลางจังหวัดชัยภูมิ
นายเกษม ทาขามป้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นำคณะครู กศน./ครช.อำเภอเมืองชัยภูมิ ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลางจังหวัดชัยภูมิ
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทีฆายุโก โหตุมหาราชา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผอ.สนั่น เตชะนอก แลบุคลากร กศน.อำเภอแก้งคร้อร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
ผอ.สนั่น เตชะนอก แลบุคลากร กศน.อำเภอแก้งคร้อร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหราช พร้อมกับหน่วยงานราชการ ณ ที่วาการอำเภอแก้งคร้อ
4 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะครูกศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาร่วมงานอุปสมบท-ปฏิบัติธรรมน้อมฯถวายเป็นพระราชทานกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ......
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะครูกศน.อำเภอจัตุรัส นำนักศึกษาร่วมงานอุปสมบท-ปฏิบัติธรรมน้อมฯถวายเป็นพระราชทานกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระว่างวันที่ 3-11ธันวาคม2557 ณ วัดศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสรกรช ชื่นจิตต์ นายอ
4 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐
โครงการศึกษาดูงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/48 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-821330
Web Master Email : nfe_chaiyaphum@chaiyapnfe.moe.go.th   ผู้ดูแลระบบ : นายกิตติพันธุ์ มณีวรรณ นางสาววรรณรินทร์ ปัทมสุวรรณ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05