[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
6 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การอบรม TOT ให้ครูกศน. ภายใต้โครงการนักศึกษา กศน. เขตเรียนรู้ทุกอย่างปลอดภัยระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
การอบรม TOT ให้ครูกศน. ภายใต้โครงการนักศึกษา กศน. เขตเรียนรู้ทุกอย่างปลอดภัยระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการและรับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการและรับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
6 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมก่อนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน.
ประชุมก่อนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน.
29 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการรักษาวินัยราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการรักษาวินัยราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
23 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 23 กันยายน 2563
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 23 กันยายน 2563
29 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยม กศน.จังหวัดชัยภูมิ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยม กศน.จังหวัดชัยภูมิ
4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
คณะผู้บริหารครูลงพื้นที่ ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้บริหารครูลงพื้นที่ ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
27 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
22 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประเมินการดำเนินงานของ กศน. ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
ประเมินการดำเนินงานของ กศน. ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม กศน. ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า และ.กศน. ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
22 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ปีงบประมาณ 2563
โครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ปีงบประมาณ 2563 ณ ป่าชุมชน บ้านตาดรินทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
7 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563
23 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมหารือ เรื่อง เรื่องเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ครู กศน. ตำบล และครูอาสาสมัคร ฯ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมหารือ เรื่อง เรื่องเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ครู กศน. ตำบล และครูอาสาสมัคร ฯ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )
21 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นิเทศสถานศึกษาในสังกัด
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นิเทศสถานศึกษาในสังกัด
16 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.นิเทศสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.นิเทศสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านเขว้า และ กศน. อำเภอหนองบัวระเหว
6 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ วันจักรี
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ วันจักรี
3 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมื้อแอลกอฮอล ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมื้อแอลกอฮอล ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 31 มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/64 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05