[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประชุมเพื่อสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประชุมเพื่อสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
14 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการนิเทศสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการนิเทศสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
31 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมินายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ใน
28 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรม โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศ
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
(N-net) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-net) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักศึกษาในทั้ง 3 ระดับชั้น เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
24 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งนี้ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งนี้ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายทวีศักกิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภู
23 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาค
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาค
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเ
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักกงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักกงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิและคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมินายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิจัดอบรม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึ
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจง โครงการชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจง โครงการชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลหลักสูตร การ
2 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดช
2 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูม ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญต
2 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธี
26 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมชี้แจง การจัดทำข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจง การจัดทำข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและความรู้ความเข้าใจดิจิทัล รวมถึงเก็บข้อมูลสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รุ่นที่1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้หมอบหมายให้ นายกิตติพันธุ์ มณีวรรณ พร้อมด้วยนางสาววรรณรินทร์ ปัทมสุวรรณ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อการสื่อสารให้เกิด
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาค
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางจัง
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 เพื่อเฉล
12 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมชี้แจง โครงการประชุมติดตามการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมตามบทบาท หน้าที่ของ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจง โครงการประชุมติดตามการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมตามบทบาท

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/64 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05