[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14
28 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
28 กรกฏาคม 2560 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระ
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิ รวมพลังต่อชีวิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้าน ซีซี
นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ ครู บุคลากร กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการ รวมพลังต่อชีวิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้าน ซีซี
23 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน และเสริมสร้างสมรรถภาพออกกำลังกาย
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมชี้แจงเพื่อสอบทานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2560
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้เปิดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสอบทานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมสยาม
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณรักษ์และพนักงานรบริการ
ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 นายท
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการ กศน.ชัยภูมิ ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กศน.ชัยภูมิ ร่วมใจปลูกป่าทำดรเพื่อพ่อ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชยัภูมิ
6 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน\\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\" จังหวัดชัยภูมิ
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 18 เมษายน 2560 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กรีบทอง และคณะผู้บริหารในสังกัด ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดห้องสมุด \"เฉลิมราชกุมารี\"จังหวัดชัยภูมิ
โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ และ พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 ร่วมประชุมเตรียมการพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"จังหวัดชัยภูมิ
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศ
21 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. เพื่อการนำนโยบายสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทจังหวัดชัยภูมิ
8 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรอบ 12เดือน
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรอบ 12เดือน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคใ 2559 ณ วารี วัลเลย์รีสอร์ท ต.บ้านดง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมโครงการครัวกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมโครงการครัวกระทรวงศึกษาธิการ
27 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2559
โครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2559ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
8 กันยายน 2559 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
8 กันยายน 2559 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
29 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การตรวจราชการติดตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14
ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
12 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมใจ ร่วมตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ณ บริเวณอา
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมการเดินรณรงค์ การไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมการเดินรณรงค์ การไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติ
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ
นำโดย นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิและนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก กศน. อำเภอเมืองชัยภูมิ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05