[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเ
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักกงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักกงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิและคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมินายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิจัดอบรม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึ
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจง โครงการชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจง โครงการชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลหลักสูตร การ
2 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดช
2 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูม ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญต
2 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธี
26 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมชี้แจง การจัดทำข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจง การจัดทำข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและความรู้ความเข้าใจดิจิทัล รวมถึงเก็บข้อมูลสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รุ่นที่1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้หมอบหมายให้ นายกิตติพันธุ์ มณีวรรณ พร้อมด้วยนางสาววรรณรินทร์ ปัทมสุวรรณ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อการสื่อสารให้เกิด
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาค
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางจัง
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 เพื่อเฉล
12 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมชี้แจง โครงการประชุมติดตามการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมตามบทบาท หน้าที่ของ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมชี้แจง โครงการประชุมติดตามการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมตามบทบาท
12 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์โภชพระพุทธสีลบัญชรและพระพุทธสัตตวัฒนมมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์โภชพระพุทธสีลบัญชรและพระ
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มปราสาทหิน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
10 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหว
6 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับ ดร.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับ ดร.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การประชุมเขิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเขิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดชัยภูม
3 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางพัฒนาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึก
2 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ ตามโครงการ\"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\"
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย นายปราโมทย์ กลีบทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05