[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ยังได้รับ
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน ณ โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเพื่อสอบทานการดำเนินจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมเพื่อสอบทานการดำเนินจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหว
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
\"Big Cleaning Day\"
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม \"Big Cleaning Day\" ณ บริเวณโดยรอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
\"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\"
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาป่าตามโครงการ\"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\"ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติตาดโต
7 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทาง การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทาง การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิเป
4 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงา
4 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียน และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(TTW51)
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียน และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(TTW51)ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน กศน.จ
4 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ร่วมลงนามแสดงความเคารพและไว้อาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามแสดงความเคารพและไว้อาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการลงนามดังกล่าว ณ บริเวณห
27 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และนายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าต้นไม้ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
27 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และถวายเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ ให้ดอกหลากสี เพื่อถวายเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และถวายเฉลิมพระเกียรติปลูกต
15 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
\"Big Cleaning Day\"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม \"Big Cleaning Day\" ณ บริเวณโดยรอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้
15 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การสอบทานเอกสารการรับสมัคร นักศึกษา กศน
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบทานเอกสารการรับสมัคร นักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562
14 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมฟ้อนรำบริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมฟ้อนรำบริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล กลางเมืองชัยภูมิ นางรำทุกคนต่างสวมเสื้อพื้นเมืองสีเหลือง สีประจำวันพระร
7 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลาน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณล
3 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราช
23 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุมสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรม กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ งบประมาณ 2562
วันที่ 23 เมษายน 2562 นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรม กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ งบประมาณ 2562 ณ สำนักงาน กศน.จ.ชัยภูมิ
22 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันที่ 22 เมษายน 2562 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน
17 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
\"1 อำเภอ 1 อาชีพ \" สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562
วันที่ 11 เมษยน 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้เปิดโครงการมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน \"1 อำเภอ 1 อาชีพ \" ส
17 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ ณ วัดไพรีพินาศ
นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ ณ วัดไพรีพินาศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05